Projekt Podpory Plodnosti psychosomatický přístup

Psychosomatický přístup ke snížení stresového zatížení žen i celých párů

v sobě reflektuje dlouhodobou, nejen teoretickou, ale i osobní praktickou zkušenost s tím,

nakolik naše způsoby přesvědčení, myšlenky a emoce vedou k onemocnění, poruchám

funkce a emočním či psychologickým rozladěním.

1. Psychoterapie je tematicky široká oblast neboť psychoterapeutické směry odráží

teoretická východiska z nichž vychází ( psychoanalytická, behaviorální, humanistická

atd.). Jednou z používaných metodik je humanistická psychoterapie dle K.Rogerse, která

je zaměřená na vytvoření bezpečného a empatického prostředí, ve kterém klient může

prozkoumávat bez omezení způsoby, které se naučil nebo převzal, a jaké používá běžně v

komunikaci s okolním světem.

2. AFT (attractor field therapy) patří mezi postupy, kde se používá stimulace akupunkturních

bodů poklepem spojených s myslí tak, aby došlo k rozpuštění určitého vzorce chování či

myšlení, které se projevuje nějakým symptomem či nemocí (např. porucha menstruačního

cyklu, menstruační syndrom, sterilita nebo infertilita).

3. A4M (acupuncture for mind) je rozšířením předešlé metody (AFT) a soustředí se nejen

na prvotní příčinu našich obtíží, ale věnuje se do hloubky i všem dalším obranným

mechanismům, které naše mysl či psychika vykonávají, abychom jsme nemuseli nic měnit.

4. Psychosomatika je samostatný obor. Podstatou tohoto přístupu je, že tam, kde

uvědomění si psychického problému by bylo příliš bolestivé, je pro jednotlivce jednodušší

příslušné téma vyjádřit na tělesné úrovni – např. žaludeční vředy místo stresu, onemocnění

ledvin místo prožití strachu, onemocnění štítné žlázy namísto se zastavit a zpomalit ev. něco

vyjádřit.

5. Konstelace patří mezi techniky, které zobrazují skryté vazby a příčiny onemocnění či

symptomů v pracovním, rodinném či osobním prostředí jednotlivce a skrze jejich poznání a

pochopení, umožňuje klientovi si ozřejmit, kde a co jsou jeho osobní skryté překážky, nebo

naopak, jeho ambice – a jak s nimi eventuálně pracovat.

PODPORA ŽENSTVÍ, PODPORA PLODNOSTI

Témata ženství se často odráží v těle a jsou spojena s naší citlivostí na učité situace, které

se nám v životě staly a pravděpodobně opakují stále. Tyto zkušenosti, představy a pocity

mohou ovlivňovat naší přirozenou schopnost počít. Dále věnujeme pozornost tomu, jak

sebe vnímáme jako ženu, naše ženské tělo a to jak si myslíme, že ho vnímají ostatní.

V individuální práci se zaměřujeme na osobní potřeby a zkušenosti ženy. Používáme

např.techniky harmonizující tělo, Terapii přitahovacích polí,  Akupunkturu pro mysl.

Ve skupinách se zaměřujeme na společná témata ženství a jejich sdílení. Odkrýváme

témata citlivosti a dávno zapomenutých přání. Zaměřujeme se na přirozené rytmy (např.

menstruační cyklus), také na životní fáze ženy. Používáme relaxační a meditační techniky,

které zásadně mění vnímání naší situace.

V rámci podpory plodnosti se věnujeme také partnerům a potencionálním otcům.

Každá z výše uvedených technik umožňuje nějakou měrou a specifickým způsobem odhalit

naše skryté překážky a motivace, které brání v početí nebo donošení plodu. Dokonce se ale

může stát, že se naše cíle a přání nalézají úplně jinde – a i pak je to tak zcela správně.

Naše motto

Lékařství budoucnosti bude vzájemné obohacování, spojení pradávných způsobů léčení s tím nejlepším z moderní medicíny.
Umění, v němž se po staletích nepřirozené odluky opět v jednom celku propojí magie a lék, laskavý dotyk a skalpel, léčivá myšlenková činnost, modlitba a meditace, které uvidí člověka opět jako celek.
Jsme na cestě do budoucnosti...

CentrumPlodnosti.cz

1.CENTRUM PODPORY PLODNOSTI, s.r.o.
Pavla Beneše 750/12, Praha-Letňany

Více na www.centrumplodnosti.cz

HarmonyBody

Praha 2, U Zvonařky 7 Více na www.harmonybody.cz

Kontakt

Klinika komplexní péče s.r.o.
Liberec:
Stromovka 286/3, Liberec-Františkov
Praha:
U Zvonařky 7, Praha 2, HarmonyBody

tel. +420 775 509 209
email: info@klinikaliberec.cz

Klinika komplexní péče s.r.o.