Poradna pro řešení chronických obtíží

Dlouhodobé bolesti kloubů, zad – bolesti hlavy – migréna – neplodnost – špatné trávení – zácpa – pálení žáhy – přibývání na váze – otoky nohou – bolesti na hrudi – strach – smutek – nedostatek energie – únava – nespavost… stavy po operacích či úrazech… problémy ve vztazích…menopauza

Toto jsou všechno potíže, které Vám pomůžeme nahlédnout a řešit trochu jinak než v běžné ordinaci. Je možné, že laboratorní výsledky máte pořádku a ani na RTG, UZ, CT, MR se nic nenašlo a Vy se přesto necítíte dobře a máte bolesti? V naší ordinaci pracujeme s velmi  komplexní metodou , která je v republice jedinečná a pro naši ordinaci specifická. Dále využíváme přírodní medicíny, homeopatie a akupunktury,speciální techniky,práce s energií,čínské medicíny,fyziologické regulační medicíny, světelné frekvenční a termovibrační terapie. Vhodně nakombinovanými technikami,které řeší problém z více směrů,nikoliv jednosměrně,jsme stavu Vám pomoci nalézt řešení Vašich bolestí a obtíží.

Pracujeme v týmu,abychom danou potíž mohli řešit z více úhlů.

MOŽNOST KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ BEZ LIMITŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN !

 

Členové týmu Poradny pro řešení chronických obtíží:

MUDr.P.Kolátor, MUDr.J.Všetičková,  MUDr.Jiří Šuk, P.Rálišová, D.Vavruška,S.Knoppová,ing.J.Bartošová

 

Jak to u nás probíhá?

1.konzultace je s paní dr.Všetičkovou, kde na základě anamnézy navrhne vhodný postup (diagnostiku,terapie,techniku..)s ohledem na vše,co u Vás dosud proběhlo za terapie,klasickou léčbu,bylo vyšetřeno…atd.

Následně budete objednáni k lékaři či terapeutovi,který povede Vaši terapii.Je pravděpodobné,že v průběhu času s Vámi bude pracovat různými technikami více členů týmu.

 

 

Používáme zcela nové i lety ověřené techniky diagnostiky a podpory hojivých procesů v těle:

Psychosomatický přístup a náhled

Fyziologická regulační medicína

Terapie pomocí medicinálních hub, bylin a principů tradiční čínské medicíny

Psychoterapeutické techniky(systemická terapie,Rogers….konstelační techniky

Detoxikační techniky

Vibrokolonterapie

Kraniosakrální terapie

Shiatsu terapie

Bodyterapie

Homeopatie

AFT,A4M

Kineziologie One Brain

Akupresura

Rehabilitační techniky(McKenzie,Mojžíšová, Brueger,Vojta…..)

Relaxační  a meditační techniky

Práce s menstruačním cyklem (Cyklická žena,ženské kruhy…)

Mužské skupiny a ženské kruhy

 

 

 

 

 

ORDINACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK

Nejistota – strach – úzkost – opakované neúspěchy v práci či ve vztazích – nespavost – tíha… problémy v rodině…

V této ordinaci se používají techniky, které skvěle doplňují klasické medicínské postupy a mohou jít ruku v ruce. Pracujeme se svalovým napětím těla, energií, emocemi, rodinným systémem. Využíváme traumaterapie, voice dialogue, kineziologie, osobní konstelace, práci s energetickými systémy (Reiki, Shamballa, Reconnective Healing) SRT, EFT, EMI, NLP,AFT… emoční terapie,gestalt terapie,kraniosakrální terapie…RUŠ..

Členové týmu Ordinace speciálních technik:

ing.F.Bosák,S.Knoppová

P.Rálišová,G.Kolátorová

Emoční terapie a ThetaHealing..

terapeut Simona Knoppová

• Chybí vám v životě opravdová radost?

• Cítíte, že sám/sama sebe nějakým způsobem sabotujete nebo blokujete?

• Trápí vás nějaký dlouhodobý problém, který prostě nechce odejít?

• Vaše vztahy s druhými lidmi nejsou tak opravdové a naplňující, jak byste si přáli?

• Cítíte se otupělý/-á, chybí vám motivace, chuť a nadšení v oblasti práce, kariéry nebo v životě vůbec?

• Máte nějaký fyzický problém, který se vám nedaří úspěšně vyléčit?

• Cítíte v hloubce velký potenciál, který čeká na to, až se bude moci vyjádřit?

• Toužíte probudit vaše vlastní vědomí, zažít skutečnou moudrost, jasný vhled a hluboký vnitřní mír?

• Nastal konečně čas osvobodit se a zažít skutečné naplnění ve všech oblastech vašeho života?

Emoční terapie

Zažijte sami na sobě tento hluboce transformativní proces >> průlomová transformační a uzdravující metoda, umožňující skutečné vyléčení a změny v životě >>osvobodit se od strachu, úzkosti, stresu, deprese, nízkého sebevědomí, chronického vzteku a zloby, fyzických onemocnění a chorob, od problémů souvisejících se závislostmi, užíváním návykových látek, opakováním nezdravých vzorců chování, sexuálním zneužíváním, problémy ve vztazích či v profesním růstu.

Léčení duše,těla i mysli v hladině théta

Na rozdíl od ostatních metod, se v této pracuje na vědomé, podvědomé i nevědomé rovině mysli. Díky tomu s ní dokážeme odstranit bloky, které nám brání milovat sebe sama, věřit si, odstranit strachy a pocity, které nás v životě ovládají a další problémy, které s jinou metodou než touto nebo pomocí emoční terapie, neodstraníme..Théta terapie je metoda, díky které pochopíte, že vše, co jste kdy hledali, bylo ve vás.

———————————————————————————————————————————————————-

Konstelace,práce s informačním polem,NLP,voice dialogue…

terapeut ing.F.Bosák

Rodinné konstelace

Systemické a rodinné konstelace je metoda účinně používaná v oblasti osobního rozvoje. Všichni jsme součástí nějakých systémů a celků. Častokrát jsme ovlivněny osudy našich předků. Za pomoci této metody se naše zapletení v rodinném systému a identifikace s jeho členy mohou vynést na světlo, zvědomit, a uvolnit ze svého působení. Kromě skupinových sezení lze velmi účinně použít tuto techniku i při individuálních sezeních s klienty. Sama metoda zůstává nesmírně cenným nástrojem pro získávání nových vhledů do lidského duševního života.

Konstelace traumatu

Jedná se o rozvinutí klasické práce s rodinnými konstelacemi. Za působení šoku může v člověku vzniknout rozštěpení, za účelem přežití je toto rozštěpení vytěsněno, nicméně na určité úrovni stále více či méně trvale působí.Tak jako působí toto rozštěpení v jednotlivci, může také působit v konkrétním rodinném systému a ovlivňovat ho. Poznání traumatu a jeho vynesení na vědomou úroveň může přispět významnou měrou k nastavení nové rovnováhy systému a následném vyvázání se z traumatizovaných struktur.

Konstelace záměru

Je metoda vyvinutá prof. Franzem Ruppertem, vychází z klasických rodinných a systemických konstelací, umožňuje však velmi precizní fokusování práce na konkrétní klientovo tema.

Voice dialogue

Jedná se o práci s vnitřními osobami, které se v nás utvořily, v každém z nás působí řada takových osob, jejich vznik je často spojen s podmínkami a s nejbližším prostředím ve kterém jsme vyrůstali, a ve kterém žijeme, avšak nejenom s nimi.Vnitřní osoby jsou samostatné jednotky, které nemají vědomí sebe sama, proto jsou často tak vyhraněné ve svém působení. Cílem práce je zvědomění těchto vnitřních osob, poznání jejich vlivu a procesu působení, a vytvoření prostoru pro novou rovnováhu uvnitř nás.

NLP /neurolingvistické programování/ a hypnoza

Jedná se o práci s našimi vnitřními strukturami. Zjednodušeně lze říci, že za pomoci NLP lze rozšířit plasticitu toho jak vnímáme, a jak reagujeme na různé podněty, a změnit naše vnitřní „mapy“ které často již neodpovídají realitě tak aby s ní byly v souladu. Jestliže se v nás naše mentální struktury vytvořily určitým způsobem, je pro nás samotné velmi obtížné měnit je za pomoci našeho vědomí. Zde je na místě použití technik NLP, eventuelně hypnozy.

Dýchání podle Reicha

Doktor Wilhelm Reich objevil důležitou souvislost, že v průběhu našeho života se zažité události a traumata obtiskují do našich svalů, kde vytvářejí pancíře. Specifickým způsobem dýchání lze umožnit, aby se emoce, které jsou s těmito událostmi a traumaty spojené, dostaly na povrch a mohly se v nás integrovat.

Bachovy květové esence

Bachovy květové esence představují jednoduchý a účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu bytí. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Existuje 38 květových esencí, 39. esencí jsou krizové esence. Jejich aplikací lze úspěšně podpořit pozitivní procesy v lidském těle.

Pohledová diagnostika

Dle orientální medicíny lze z obličeje vyčíst stav jednotlivých vnitřních orgánů. Je tomu tak z toho důvodu, že se naše vnitřní orgány promítají na různé plochy v našem těle, odkud se dají „přečíst“, specifické rysy v obličeji ukazují na jejich stav, eventuelně na jejich zvýšené zatížení a přetížení.Na stejném principu funguje např. irisdiagnostika, a některé další techniky, např. su-jok.

 

 

Naše motto

Lékařství budoucnosti bude vzájemné obohacování, spojení pradávných způsobů léčení s tím nejlepším z moderní medicíny.
Umění, v němž se po staletích nepřirozené odluky opět v jednom celku propojí magie a lék, laskavý dotyk a skalpel, léčivá myšlenková činnost, modlitba a meditace, které uvidí člověka opět jako celek.
Jsme na cestě do budoucnosti...

CentrumPlodnosti.cz

1.CENTRUM PODPORY PLODNOSTI, s.r.o.
Pavla Beneše 750/12, Praha-Letňany

Více na www.centrumplodnosti.cz

HarmonyBody

Praha 2, U Zvonařky 7 Více na www.harmonybody.cz

Kontakt

Klinika komplexní péče s.r.o.
Liberec:
Stromovka 286/3, Liberec-Františkov
Praha:
U Zvonařky 7, Praha 2, HarmonyBody

tel. +420 775 509 209
email: info@klinikaliberec.cz

Klinika komplexní péče s.r.o.